NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ!

Vážení zákazníci.

Od roku 2006 jsme organizací, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Dle platné novely zákona 435/2004 Sb. máme dostatečné množství zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro účely výpočtu možnosti poskytování náhradního plnění. Společnost je vedena v registru chráněných dílen MPSV a je oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou. Podle § 75 odst. 1 a 13 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a podle §. 6 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, má firma uzavřenou s Úřadem práce České republiky dohodu o vymezení chráněného pracovního místa. 

Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  v katalogu schválených poskytovatelů náhradního plnění, kde jsme uvedeni: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp/.

Pozor: S účinností od 1.1.2018 došlo v Zákoně o zaměstnanosti k výrazným změnám, kdy je velmi omezena velikost poskytování náhradního plnění. V případě, že máte o náhradní plnění zájem, je potřeba s námi uzavřít rezervační smlouvu, a rezervovat si tak dopředu objem zboží na které bude uplatňováno náhradní plnění. Proto nás prosím neprodleně kontaktujte.

Co je náhradní plnění?

Dle zákona č.435/2004 Sb. §81,

je firma zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců, povinna zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností.Tento povinný podíl je stanoven ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. Za každého nesplněného zaměstnance se ZPS je firma povinna odevzdat ročně do státního rozpočtu 2,5 násobku průměrné mzdy v ČR.

Zákon však umožňuje tzv. náhradní plnění. Jednou z těchto možností je odebírat zboží od firmy, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Naše firma vám náhradní plnění poskytne za odebírání jakéhokoliv zboží. Na základě vašich odběrů vám na konci roku vystavíme potvrzení o náhradním plnění.

Výši plnění vypočítáme tak, že za zboží odebrané ve sledovaném kalendářním roce sečteme celkový objem plateb, bez DPH a vydělíme sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářstvím zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Výši plnění za odebrané zboží Vám na konci roku sami spočítáme a vystavíme příslušný doklad. Případné Vaše dotazy rádi uvítáme, kontaktujte nás prosím na mobil 603 260 941.

 

Jak lze tento zákon splnit?:

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%) - každý dvacátý pátý zaměstnanec by musel být ZPS

2. Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu činí 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za každého občana se ZPS, ze kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%)

3. Odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS (tzv. "Chráněná dílna") - což je naše firma (naše firma zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců ZPS a má uzavřenou smlouvu s Úřadem práce ČR)